Основният въпрос, който всички си задаваме при избор и закупуване на топлоизточник е казано най-просто „Колко ще харчи?“. В днешните динамични времена сме свидетели на повишаване на цените на основните видове енергия и икономичността на уредите, които избираме за отопление, придобива още по-голямо значение. По данни на Евростат режийните разходи на домакинствата в ЕС за ток, вода и горива представляват повече от една четвърт от общите им разходи. Ето защо е от изключителна важност решението за топлоизточник да е устойчиво на времето и да спестява енергия в дългосрочен план. 

Именно в тези две направления газовите котли Frisquet удовлетворяват потребителските нужда на 100%. Инвестирайки в този продукт, вие спестявате до 30% повече от разход на газ в сравнение с другите котли на пазара.

Но откъде всъщност идва тази голяма разлика между Frisquet и останалите предложения в тази сфера?

Основен топлообменник – изработен от мед

Главната и най-отличителна характеристика на газовите котли Frisquet е тяхната запазена марка – изцяло меден топлообменник. Най-основното качество, поради което медта се отличава от останалите метали, използвани при отоплителните уреди, е нейната изключително висока топлопроводимост. Единственият друг метал, който има по-висок показател в това отношение е среброто. Но какво означава това за вашия котел? Да разгледаме стандартен газов котел с топлообменник от алуминий и такъв с топлообменник от мед. Високата топлопроводимост на медта ще позволи на котела да достигне зададените температури не само по-бързо, в сравнение с котелът от алуминий, но и използвайки значително по-малко газ, тъй като топлообменът е по-ефективен.

Следователно газта се усвоява по-пълноценно при котлите от мед, а на европейския пазар единственият 100% меден котел е произвеждан от Frisquet.  

Освен това значително предимство на медта, нейните характеристики да не корозира и да запазва свойствата си във времето също не са за подценяване. Полезна асоциация за визуализирането на устойчивостта на медта са множеството находки по музеите от стари цивилизации. Немалко съдове, посуда и бижута от древността, които са се запазили и до днес, са направени именно от мед. 

Модулираща се горелка FLATFIRE®

Освен медния топлообменник компания Frisquet разработва също и революционна технология – горелката FLATFIRЕ®. Благодарение на нея, вие реализирате допълнителни икономии на газ, тъй като тя автоматично управлява и регулира смесването на въздух и газ още преди самото горене. По този начин се постига несравнима производителност на горенето. В допълнение динамичната модулация на горелката от 0 kW до 45 Kw непрекъснато регулира режима на горене. Тази технология не само спестява разходи, но и се грижи за природата – горелката на котлите Frisquet е с най-ниските емисии на азотен оксид.

ECO RADIO SYSTEM VISIO® – регулируем термостат

В днешно време дистанционните устройства за управление не се използват само за по-голямо удобство на клиентите, но и за допълнително намаляване на техните сметки. Това е възможно благодарение на функциите, които тези устройства предлагат. Всички газови котли на Frisquet са стандартно оборудвани с ексклузивно устройство за управление ECO RADIO SYSTEM Visio®. Тази система непрекъснато регулира температурата на отоплителното тяло, горелката и 4-пътния клапан, което оптимизира работата на котела. В допълнение, за да настроите отоплението си възможно най-точно, стайният термостат на тези котли разполага с 3 вградени контролера, чрез които избирате най-подходящия режим на контрол на температурата. Настройването на различни температури и режими на работа по часове в денонощието и за цялата седмица ви позволява значително да спестите енергия.