Слънчеви колектори

Като всеки един неизчерпаем ресурс слънчевата енергия също е високо ценена. За нас тя е безплатна, което означава никакви енергийни разходи и ниски експлоатационни такива. Днес слънчевите колектори са отлично решение за улавяне на слънчевата енергия и ефективното й използване за набавяне на битова гореща вода и отопление.

ZELIOS CF 2.0

Площ

2 м²

Система

Принудителна циркулация

Вид

Плосък селективен

Монтаж

Вертикален

Захранване

Слънчева енергия

ZELIOS XP 2.5-1 V/H

Площ

2,5 м²

Система

Принудителна циркулация

Вид

Плосък селективен

Монтаж

Вертикален или Хоризонтален

Захранване

Слънчева енергия

Естествена циркулация

Бойлера се слага хоризонтално и винаги директно върху колектора. Веднъж затоплена течността, тя става с по-малка плътност и се издига през обиколен цилиндър, достига бойлера, където се предава топлината от течността към водата в бойлера. След този топлообмен, флуида изстива, става с по-голяма плътност и се спуска обратно в слънчевия колектор, където се загрява отново. Системата работи без каквато и да било помощ от ел. устройства. 

Предимства: 

  • директна и надеждна;
  • няма консумация на електричество;
  • не изисква допълнително място в къщата;
  • по-малка инвестиция.

Флуида се движи чрез помпа, която се активира от табло за управление. То измерва температурата на топлопреносния флуид в слънчевия колектор и водата в бойлера. Ако флуида в колектора е по-топъл от водата в бойлера, помпата се стартира и започва циркулация. Няма специфични изисквания към поставянето на системата или разстоянието между бойлера и соларния колектор.

Предимства:

  • Пълен контрол;
  • Широко приложение;
  • Изключителни екплоатационни качества;
  • Възможност за достигане на високи мощности.

Принудителна циркулация