Важно е да помним, че въпреки нуждата от спазване на всички правила за безопасност и сертифициране, както и от професионална инсталация и поддръжка на оборудването, отоплението с газ е преди всичко икономичен енергиен ресурс.

„За да гарантираме безопасността на газовото оборудване“, казва Армен Калинин, експортен директор на FRISQUET – водещ френски производител на отоплителна техника, – е необходимо внимание към качеството и професионализма на проекта, навременна и квалифицирана поддръжка на оборудването и наличието на необходимите предпазни устройства, като например DAT – сензор за непостоянен дебит. Франция е пионер в разработването на тези системи, а към настояща дата те са задължителни в цяла Европа. Всеки производител от Стария континент ясно разбира, че ако неговите продукти не отговарят напълно на стандартите за безопасност, регулирани от Директива 90/396 / ЕИО на ЕС за газово оборудване, европейският пазар остава затворен за него. В същото време съществуващата система за контрол на инсталацията и експлоатацията позволява да се сведат до абсолютния минимум инцидентите с битов газ.”

Ролята на потребителите

Безопасността в газифицираните апартаменти и частни къщи зависи не само от самото оборудване, но и от много специфики, които са в ръцете на преките потребители и специалистите, които извършват неговата поддръжка, преглед и диагностика. Следователно е необходимо да се говори не за отказ от използване на газ, а за това как да се осигури навременна поддръжка и да се организират общи системи за сигурност на частните домове, както и да се подобри ефективността на надзора.

Армен Калинин обръща внимание и, че собствениците на газово оборудване трябва самостоятелно да преценят дали имат нужда от допълнителна система за контрол, без да прехвърлят тази отговорност на управляващото дружество. Благодарение на схемите за отдалечен достъп, днес този процес е технологично лесен и възможен за всички желаещи.

Технология и сигурност

Например, за съвременните котли, в допълнение към многостепенната вградена защита, има система Frisquet Connect, която Ви позволява да контролирате котела от разстояние с помощта на смартфон или таблет и при необходимост дава достъп на специалисти от сервизната компания. С тази система оборудването е постоянно под квалифициран контрол, което минимизира риска от повреди.

Всеки инцидент с газ предизвиква негативна информационна вълна. В същото време надлежно обслужваното газово оборудване е абсолютно безопасно и вниманието трябва да се пренасочи от необмислени предубеждения към модернизиране на технологията и подобряване на качеството на нейния контрол.