Печат

Какво е GMANTOS?

Високо ефективен агент, разработен на неорганична основа от естествени композити на базата на натурални минерали. Прилага се за пречистване на силно замърсени реки, езера и язовири, морска (солена) вода и изкуствени езера (например части от игрища за голф, шадравани и др.).

Основна Технология

-“High performing natural composite inorganic agent”-  елиминира органични материи, плаващи материи, Азот (n), Фосфор(P), зелени  и червени водорасли и неприятните миризми едновременно.

- „Натурален, неорганичен кохезивен агент” предизвикващ едновременно реакциите кохезия, йонообмен, адсорбция, утаяване на твърдите частици и химична абсорбция на причинителите на замърсяване във водата. 

За продукта

      GMANTOS

Хибриден тип агент, реагиращ с органични и неорганични замърсители Прахообразно състояние със среден размер на разтворимата частица от 10 микрона.

– РАЗНОВИДНОСТИ на GMANTOS

I. For wastewater: обработка на отпадни и канализационни води.

II. For green algae: очистване и предпазвене от нова поява на зелени и червени водорасли.

III. For deposition improvement: за третиране на утайки, намалявайки значително обема им.

IV. Firming agent: подобряване и облагородяване на различни видове почва.