Печат
 
Фирма Мега-Терм-1 ЕООД е оторизиран представител на Chaffoteaux за България. 
 

 

    Видове системи:

    Слънчевите колектори Chaffoteaux са два типа: с естествена циркулация и с принудителна циркулация.

   Слънчевата енергия достига до повърхността на соларния панел и после се транспортира до бойлера с вода, която в последствие се затопля. Топлината се пренася чрез флуид (вода + глюкол), която тече между между соларния панел и бойлера. Течността може да циркулира гравитачно или с помпа, която се контролира от табло за управление. Въз основа на това ние можем да различим два типа соларни системи:

     Естествена циркулация:

  Бойлера се слага хоризонтално и винаги директно върху колектора. Веднъж затоплена течността, тя става с по-малка плътност и се издига през обиколен цилиндър, достига бойлера, където се предава топлината от течността към водата в бойлера. След този топлообмен, флуида изстива, става с по-голяма плътност и се спуска обратно в слънчевия колектор, където се загрява отново. Системата работи без каквато и да било помощ от ел. у-ва.

    Предимства:

    > директна и надеждна.

    > няма консумация на електричество.

    > не изисква допълнително място в къщата.

    >по-малка инвестиция.

   Принудителна циркулация:

  Флуида се движи чрез помпа, която се активира от табло за управление. То измерва температурата на топлопреносния флуид в слънчевия колектор и водата в бойлера. Ако флуида в колектора е по-топъл от водата в бойлера, помпата се стартира и започва циркулация. Няма специфични изисквания към поставянето на системата или разстоянието между бойлера и соларния колектор.

   Предимства:

    > Пълен контрол.

    > Широко приложение.

    > Изключителни екплоатационни качества.

    > Възможност за достигане на високи мощности.

 При избор на колектор е важно да се знае и разликата между плоските селективни и вакуумнотръбните колектори при зимни условия - Сравнение.