Печат

  Котли на твърдо гориво –  от 16 кW до 60 kW.
   Предназначени за изграждане на  локално водно  отопление  в   бита, производствената  и административната сфера.
Създадени са пет модела, всеки от които има  от 5 до 7   типа  в зави-симост от отоплителната мощност на котела. /”Комби„ и „Турбо-Бункер”/.

   Котелът за дърва „Турбо-Бункер” се произвежда с отоплителна мощност от 18 до 48 кW. Котелът е с вграден склад за дърва и с едно зареждане продължителността на горене е до 10 часа. Към него има вентилатор, с който се управлява горивния процес и въздуха постъпващ в горивната камера е загрят от изходящите димни газове. по този начин се постига K.П.Д. над 80 %. С монтирането на управляващ термостат се регулира температурата на изходящата вода. Котелът няма претенции за влаж-ността на дървата.

   Котелът Комби„ е предназначен за дърва и въглища. Предимството при ползването на дърва е, че може да се зарежда с дърва с дължина 1 м, а при мощност над 40 kW - с дължина 1.20 м. При пълно зареждане продължителността на горене е от 4 - 6 часа.

Модел „Комби”