Печат

   Водата е един от най-важните ресурси на земята. В определени райони количеството на питейната вода все повече намалява.

  Човек се нуждае средно от 140 литра питейна вода дневно. Половината от това количество може да се добие почти безплатно от дъждовната вода.

   Продуктите, които предлагаме, дават възможност дъждовната вода да се използува в домакинството и в градината за напояване. Внимателното отношение към питейната вода е не само в полза на опазването на околната среда, а и спестява средства.

   Чрез едно правилно подбрано съоръжение за дъждовна вода човек може да получи качествена вода за битови нужди.